kamara     udostoverenie udostoverenie

МАШИННИ мазилки

Полагане на гипсова машинна мазилка Гипсовата машинна мазилка се нанася върху почти всякаква основа.Гипсът може бързо да поеме влага от въздуха в помещението или да я отдаде отново.Той притежава добра паропропускливост.След полагане на мазилката върху повърхносттта може да се нанесе боя, да се облепи с тапети, плочки.

Полагане на варо-циментова машинна мазилка Варо-циментовата машинна мазилка съдържа
строителна вар, цимент, пясък, перлит, добавки.Тя е водопопиваща, с добра паропропускливост, създаваща готова за боядисване повърхност.